กลยุทธ์ลงทุน “กองทุนรวม” อย่างไรให้ปัง

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 การลงทุนในช่วงนี้นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน ในการสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้น แต่หากมีการวางแผนและทำความเข้าใจในการลงทุน การทำกำไรก็ไม่ถึงกับยากเกินไป

วันนี้แอดมินจึงอยากแนะนำกลยุทธ์เล็ก ๆ สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้แนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนเริ่มต้นการลงทุน

กองทุนรวมคืออะไร ?

กองทุนรวม คือ การนำเงินของนักลงทุน ผ่านการขาย “หน่วยลงทุน” มาลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเพื่อสร้างผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่วางไว้ จากนั้นจะนำผลตอบแทนมาคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในรูปแบบของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน

5 กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

เงินทองต้องวางแผน การลงทุนก็เช่นกัน โดยเฉพาะการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเราควรทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อจะได้จัดสรรเงินลงทุน และกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยกองทุนรวม สามารถแบ่งลักษณะพอร์ตการลงทุนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.พอร์ตระมัดระวัง Conservative Fund

ความเสี่ยงน้อยที่สุด มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตํ่ามากๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากธนาคาร

2.พอร์ตรายได้ Income Fund

ความเสี่ยงปานกลาง – ตํ่า เหมาะกับผู้ที่ต้องการรายได้ประจำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง

3. พอร์ตสมดุล Growth – Income Fund 

ความเสี่ยงปานกลาง เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่กำลังเติบโต ตราสารหนี้ รวมไปถึงหุ้นของบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

4.พอร์ตเติบโต Growth Fund

ความเสี่ยงสูง เน้นการทำกำไร ลงทุนในเฉพาะบริษัทที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะหุ้นสามัญเป็นหลัก

5.พอร์ตเติบโตเร็ว Aggressive Growth Fund

ความเสี่ยงสูงมาก เน้นการทำกำไรเหมือนกับพอร์ตเติบโต ต่างตรงที่จะเน้นลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่หรือบริษัทร่วมทุนที่มีการเติบโตสูง

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ผลตอบแทนคือสิ่งสำคัญที่นักลงทุนอยากทราบก่อนเริ่มต้นลงทุน ทั้งนี้การลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุน ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนรวม ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ 

1.มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)

ผลกำไรส่วนต่างของการลงทุน เกิดจากการที่เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในราคาหนึ่ง และหลังจากนั้นหน่วยลงทุนมีมูลค่าที่สูงขึ้น พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การซื้อถูกไปขายแพงนั่นเอง

2.เงินปันผล (Dividend)

กองทุนรวมสามารถแบ่งออกเป็น กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผล ซึ่งแตกต่างกันตรงที่ กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผลจะเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายปันผลจะมุ่งนำเงินไปลงทุนต่อ เพื่อให้หน่วยลงทุนเติบโตแบบทบต้นตลอดระยะเวลาการลงทุน

3.สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

การลงทุนในกองทุนรวมอย่าง SSF หรือ RMF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย โดยต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนที่ดีควรเรียนรู้และศึกษา เพื่อหาสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยการจัดพอร์ตที่ดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จในการลงทุน ^_^ 

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

แค่โหลดและเปิดบัญชีสำเร็จ รับเงินเข้าบัญชี FinVest  200 บาท!

ผ่าน E-Wallet สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียน และเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน FinVest

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน