ทิศทางลงทุน Asset Class ตามวัฎจักรเศรษฐกิจ

ปัจจุบันธุรกิจต้องพยายามปรับตัวให้ทันตามสภาวะเศรษฐกิจโลกเสมอ เมื่อสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน เช่น จับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การเข้าซื้อ Tiktok เวอร์ชันสหรัฐฯ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP: Gross Domestic Product) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

 

แล้วตัวแปรเหล่านี้บอกอะไรกับเราได้บ้าง ? ตัวแปรเหล่านี้สามารถชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ หรือ การเกิดวัฎจักรเศรษฐกิจว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต หากว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัว เงินเฟ้อก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ตรงข้ามหากเศรษฐกิจหดตัว เงินเฟ้อจะปรับลดลงตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นการเลือกสินทรัพย์ให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจจึงเป็นวิธีการลงทุนตามแรงลม เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนเมื่อเศรษฐกิจเป็นขาลง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรเมื่อเศรษฐกิจเป็นขาขึ้น

ภาพแสดงวัฎจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle)

1. ระยะฟื้นตัว (Recovery) ของเศรษฐกิจ แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

“หุ้น” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากหุ้นได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว ส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น ตราสารหนี้ และเงินฝาก จะได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่า

2. ระยะเฟื่องฟู (Peak) เป็นช่วงเศรษฐกิจขยายตัว เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว

“ทองคำ” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากที่สุดและป้องกันเงินเฟ้อได้ดี ในขณะที่ “หุ้น” จะมีการปรับตัวของราคาที่ผันผวนมาก

3. ระยะถดถอย (Recession) เป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอการขยายตัว เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

“เงินฝาก” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เพราะนักลงทุนได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และไม่ควรลงทุนใน “หุ้น” มากที่สุด เพราะกำไรของบริษัทลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทลดลงเช่นกัน

4. ระยะตกต่ำ (Trough) เป็นช่วงเศรษฐกิจหดตัว เงินเฟ้อปรับตัวลดลง

“ตราสารหนี้” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลจากภาวะดอกเบี้ยขาลง

Source: Fidelity, SET

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

แค่โหลดและเปิดบัญชีสำเร็จ รับเงินเข้าบัญชี FinVest  200 บาท!

ผ่าน E-Wallet สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียน และเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน FinVest

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน